Consultancy

Het potentieel in uw organisatie maximaal benutten

Strategie

Het huidige ICT klimaat is continu in beweging en onderhevig aan veranderingen. Ondernemen en investeren in uw ICT oplossingen betekent meer dan ooit: aanpassen, alert zijn, bereid zijn nieuwe werkelijkheden te accepteren en ernaar te handelen. Maar bovenal is daadwerkelijke vernieuwing nodig om nieuwe groei en ontwikkelingen te realiseren. Dit vereist een aanpak die breekt met gebaande paden en afscheid neemt van oude modellen, en bovendien ook nog concrete resultaten oplevert. Ik doe dit in drie stappen: Verbeelden, Verbinden en Verwezenlijken.

Verbeelden

U wordt als klant uitgedaagd om buiten bestaande denkramen te treden en uw situatie vanuit andere invalshoeken te benaderen. Het doel is om te komen tot business concepten, wat tot wezenlijke vernieuwing kan leiden en uw eigen ICT omgeving kan herdefiniëren.

Verbinden

Ik vertaal deze langetermijnvisie vervolgens naar de mogelijkheden op korte termijn. Ik ga uit van de werkelijkheid en ondersteun u bij het maken van keuzes die het verschil maken. Dit resulteert in een helder en ambitieus strategisch actieplan met een heldere onderbouwing. Net zo belangrijk is het creëren van draagvlak voor de plannen bij de mensen die het moeten gaan uitvoeren.

Verwezenlijken

Mijn motto is: ‘Van inspiratie tot realisatie’. Dit betekent dat mijn betrokkenheid en verantwoordelijkheid niet stopt als de visie en plannen zijn ontwikkeld. Ik ondersteun u om de plannen ook écht te verwezenlijken. Dit kan bijvoorbeeld door:

 • het zoeken van de juiste partners en het vormen van succesvolle teams,
 • het uitwerken en implementeren van nieuwe businessconcepten,
 • het leveren van capaciteit voor programma- en projectmanagement.

Operational Excellence

Mijn opgebouwde ervaring helpt u om de performance van uw proces, organisatie, keten of netwerk te optimaliseren. Ik realiseer blijvende verbeteringen die uw organisatie effectiever en efficiënter laten functioneren. Samen met u kijk ik vanuit verschillende perspectieven naar de organisatie. Op basis hiervan zorgt hij voor inspiratie voor nieuwe, duurzame verbetermogelijkheden.

Met een combinatie van gedegen functionele expertise, kennis van uw sector en een pragmatische insteek beantwoord ik vragen zoals:

 • Hoe kunnen we onze kwaliteit verbeteren en tegelijkertijd de kosten verlagen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in onze organisatie op dezelfde manier vanuit de klant leert denken?
 • Hoe optimaliseren we het rendement van bestaande middelen en houden we tegelijkertijd de deur open voor nieuwe technologieën?
 • Kunnen we onze duurzame ambities onderdeel maken van de bedrijfsvoering?
 • Hoe mobiliseren we het innovatief vermogen in de keten zonder dat wij onze concurrentiepositie verliezen?
 • Hoe stemmen we productie en sales beter op elkaar af?
 • Hoe krijgen we meer controle over onze werkprocessen en verhogen we het werkplezier van onze medewerkers?
 • Hoe verhogen we de flexibiliteit én de productiviteit?

Door de analyses om te zetten in concrete verbeteracties boeken we samen snel resultaat.

Mensen maken het verschil

Ik geloof dat operational excellence alleen kan worden bereikt als management en medewerkers gemotiveerd zijn en vanuit hun passie en hun kracht werken. Uiteraard zijn efficiënte processen en duidelijke doelstellingen een voorwaarde, maar het zijn de mensen die het verschil maken en uiteindelijk zorgen voor blijvende verbeteringen.

Operational excellence gaat dus niet alleen om processen en performance, maar ook om ‘binden en boeien’. Oplossingen worden daarom in nauwe samenwerking met de medewerkers gemaakt, en komen tot stand door middel van bijvoorbeeld workshops, trainingen en ‘learning labs’.  Ik ben tool-onafhankelijk en richt mij op het resultaat en niet op het middel.

Ik kom snel van papier naar praktijk en maak resultaten snel zichtbaar. Daardoor kan het morgen al beter gaan!