Gedragscode

Bovenal: vertrouwen en respect

  • Opdrachtgevers en opdrachtnemers vertrouwen mij hun belangrijkste, uiterst gevoelige en vertrouwelijke managementinformatie toe. Ik zal deze informatie altijd met vertrouwen en respect behandelen en hier op een objectieve en integere manier mee omgaan.
  • Informatie van opdrachtgevers zal nooit zonder hun toestemming worden gebruikt buiten het verband van de opdracht. Evenmin zal ik voordeel proberen te behalen door het gebruik van vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever.
  • Ik zal nooit het initiatief nemen om een werknemer van de opdrachtgever een dienstverband elders aan te bieden.

Opdrachten: deskundig en objectief

  • Ik accepteer alleen die opdrachten waarvoor ik ook daadwerkelijk gekwalificeerd ben, zowel wat deskundigheid als ervaring betreft.
  • Mocht het zo zijn dat ik mijn objectiviteit niet langer kan garanderen of dat er sprake is van conflicterende belangen, dan zal ik dit direct melden aan de opdrachtgever en zo nodig terugtrekken uit de opdracht.

Vergoedingen: redelijk en billijk

  • Ik streef er altijd naar de geleverde prestaties in balans te laten zijn met de prijs die hiervoor wordt betaald. Een vergoeding moet redelijk en billijk zijn en in verhouding staan tot de geleverde kwaliteit van de dienstverlening en verantwoordelijkheden die ik aanvaard.
  • Ik zal een vergoeding altijd onafhankelijk en vooraf overeenkomen.
  • Wanneer ik diensten van derden aanbeveel aan de opdrachtgever, zal ik hiervoor geen vergoeding aanvaarden.

Professie: waardig en niet misleidend

  • Ik neem mijn professie en klanten zeer serieus en heb integriteit hoog in het vaandel staan. Uiteraard respecteer ik dan ook te allen tijde het intellectuele eigendom van mijn opdrachtgevers, collega-ondernemingen en individuele beroepsbeoefenaren. Ik zal mijn beroep waardig vertegenwoordigen en mij niet op een misleidende manier presenteren aan de buitenwereld.