Gemeente Amsterdam

april 2014 – april 2015

Als project manager heb ik voor verschillende onderdelen projecten bij de Gemeente Amsterdam uitgevoerd. Onder andere bij de Dienst Werk en Inkomen (DWI), tegenwoordig cluster Sociaal.

De dienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiewet.

Daarnaast is DWI (grotendeels) verantwoordelijk voor de uitvoering van het armoedebeleid van de Gemeente Amsterdam. De Gemeente Amsterdam heeft extra geld beschikbaar voor Amsterdammers met weinig geld. Er zijn verschillende regelingen waar gebruik van gemaakt kan worden.

Ik heb onderstaande opdracht voor gemeente uitgevoerd:

Office 2010 en invoering nieuwe huisstijl

Binnen de Dienst Werk en Inkomen (DWI) met 2500 medewerkers bij de Gemeente Amsterdam was ik als project manager verantwoordelijk voor twee gecombineerde projecten ter voorbereiding op het programma ICT Centraal.

Met dit programma wordt onder meer de Amsterdamse Digitale Werkplek geboden waarmee het mogelijk is om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken. Op deze nieuwe werkplek wordt Office 2010 als standaard aangeboden.

Binnen de Dienst Werk en Inkomen was Office 2003 nog de standaard en heeft de upgrade van Office een grote impact heeft op het applicatielandschap. Vanuit vele applicaties en systeemketens worden namelijk meer dan 2000 verschillende soorten brieven gegenereerd voor de klanten van de dienst.

Daarom is besloten voor een gefaseerde aanpak waardoor de organisatie tijdens de transitie op de nieuwe werkplek minder onder druk komt te staan. De dienst zal eerst zelf haar huidige Citrix omgeving vervangen en haar applicatielandschap geschikt maken voor Office 2010. Besloten is om dit project te combineren met het invoeren van de nieuwe huisstijl. Omdat veel brieven en applicaties worden geraakt met deze upgrade is besloten om dit project te combineren met de invoering van de nieuwe huisstijl.

De scope voor deze projecten bestond uit het realiseren van een nieuwe Citrix omgeving op een Windows 2008R2 platform met Office 2010, 8 bedrijf kritische ketens en 300 overige applicaties. Binnen de 8 ketens zijn alle 2000+ brieven omgezet naar Office 2010 formaat en de nieuwe huisstijl. Voor de huisstijl zijn aanpassingen gemaakt in het plaatsen van het logo, marges, lettertype en het verplaatsen van adresseringsblokken. Ook zijn er wijzigingen op de scan- en printstraten doorgevoerd.

Alle aanpassingen in de ketens, maar ook het dagelijks gebruik van Office is uitvoerig getest om de transitie naar productie zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Om de eindgebruikers blijvend te informeren over de ontwikkelingen is nauw samengewerkt met afdeling communicatie. Ook zijn vrije inloop trainingen georganiseerd om de verschillen tussen Office 2003 en Office 2010 uit te leggen.