Kernwaarden

Ik werk elke dag aan een hoogwaardige dienstverlening. Hóe ik dat doet en vooral waarom, dat ligt besloten in mijn kernwaarden. Het zijn de waarden waar ik in geloof, die zeggen wie ik ben en de basis vormt voor alles wat ik doe.

Verbindend

Voortdurend werk ik aan een klimaat waarin ik mijn team, netwerk én opdrachtgevers als persoon en professional goed leer kennen. Daardoor kan ik vertrouwen op ieders kwaliteiten, kan ik kaders doorbreken en verrassende verbindingen maken.

Slagvaardig

Ik ga doortastend en proactief op het gewenste resultaat af. Ik herken en analyseer knelpunten en kom tot verrassende inzichten en oplossingen die mijn klanten verder helpen.

Gedreven

Elke dag weer maak ik vol energie en enthousiasme de verwachtingen van mijn klanten en collega’s waar, en liefst nog meer dan dat.

Professioneel

Ik werk gedisciplineerd, integer en respectvol. Ik sta voor kwaliteit en ben erop gebrand die steeds weer te verbeteren door te blijven leren.